Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Ceník plavání

Ceník tréninků a výuky plavání od 28. června 2017

Standardní délka jedné výukové lekce je závislá na plavecké úrovni účastníka tréninku a pro středně pokročilé plavce, kteří uplavou alespoň 200 m v kuse ji mám stanovenu na 45 minut. Uvedenou dobu počítám jako souvislý časový úsek v bazénu, po který se Vám budu věnovat a při plavání vás kontrolovat. Vstupné do bazénu (já i Vy) si platíme každý samostatně ze svých peněz. Vaše vstupné do bazénu není zahrnuto v ceně plaveckého tréninku.

V dopoledních hodinách PO, ST, ČT v časech od 9.00 h do 10.00 h na Šutce nabízím nejlevněji:

jitka-vachtova-plavani-sutka-2015-06-18-2.png
  • lekce o délce 30, 45 a 60 min. podle plavecké úrovně plavce,
  • individuální výuku a tréninky plavání od 600 Kč/lekci,
  • skupinovou výuku v ceně pro každého dalšího jednotlivce od 150 Kč/lekci (tj. platíte cenu individuální výuky např. 600 Kč/lekci + cenu za každého dalšího 150 Kč/osobu).

Ceník tréninků v Aquacentru Šutka.

U předplatného (předplatit si lze jednu či více lekcí) by peníze měly být připsány na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí, tj. doporučuji platit s předstihem alespoň čtyř pracovních dnů. (Banka má 24 h na převod v rámci pracovních dnů. Večerní platba může být zpracována až další den a o víkendu banka peníze neposílá. Pokud peníze složíte na můj účet přímo v pobočce mé banky, tak mám peníze na účtu okamžitě.) Proto si prosím vybírejte takový termín, aby se platba stihla provést včas. Včasná platba je nutnou podmínkou konání plaveckého tréninku. Proto prosím objednávejte tréninky s předstihem nejlépe alespoň jeden týden dopředu, protože i vystavení faktury a domluva termínů nějakou dobu trvá. Preferuji pravidelně domluvené termíny placené v sérii po 4 lekcích.

Podmínky výuky: Po dohodě je možný přesun domluveného termínu na dřívější termín či domluvení přesunu maximálně dvou termínů ze čtyř (z jednoho dokladu) na pozdější datum. V případě neúčasti vyššího rozsahu termín již bez náhrady propadá (viz podmínky výuky)! Náhradník je po dohodě možný. Náhradník musí být domluven s předstihem před začátkem lekce.

Bazén Aqua Šutka

Počet účastníků

„I. cenové pásmo“
×
PO, ST, ČT 9.00–10.00
„II. cenové pásmo“
×
PO, ST, ČT 8.00–9.00;
„III. cenové pásmo“
×
PO, ST, ČT 7.00–8.00;
PO, ČT 19.00–21.00
„IV. cenové pásmo“
×
jiné dny či časy
než zde uvedené
(dle vzájemné dohody)
jeden
(individuální výuka)

600 Kč/lekci (předplatné prvního tréninku nebo série alespoň čtyř lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí)

700 Kč/lekci (předplatné prvního tréninku nebo série alespoň čtyř lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí)

800 Kč/lekci (předplatné prvního tréninku nebo série alespoň čtyř lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí)

900 Kč/lekci (předplatné prvního tréninku nebo série alespoň čtyř lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí)

jeden
(individuální výuka)

700 Kč/lekci (předplatné jedné až tří lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí)

800 Kč/lekci (předplatné jedné až tří lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí)

900 Kč/lekci (předplatné jedné až tří lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí)

1000 Kč/lekci (předplatné jedné až tří lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí)

každý další účastník ze skupinky, kterou si vytvoříte (max. 3 účastníci celkem)

150 Kč/za každého dalšího účastníka na lekci

150 Kč/za každého dalšího účastníka na lekci

150 Kč/za každého dalšího účastníka na lekci

150 Kč/za každého dalšího účastníka na lekci

prodloužení lekce na žádost klienta nad standardní dobu plavecké lekce

150 Kč/15 min. (příplatek)

150 Kč/15 min. (příplatek)

150 Kč/15 min. (příplatek)

150 Kč/15 min. (příplatek)

Pokud výuka časově zasahuje do různých cenových pásem, použije se to cenové pásmo, které z hlediska času převažuje (tj. je dominantní). Pokud je to půl na půl, cena se rozpočítá (zprůměruje).

Bazén má celoroční provoz a je pro veřejnost otevřen vždy v rámci otevírací doby. Výuku zde lze naplánovat i pravidelně. V jiných dnech či časech než jsou uvedeny v ceníku je výuka možná vyjímečně, a to po vzájemné dohodě za individuálně stanovené ceny.

Skupinový trénink

Pokud chcete chodit se svým kamarádem či kamarádkou, můžete vytvořit skupinku. Skupinka se platí dohromady na jeden účet, beru Vás pak jako jeden celek. Výsledná cena se spočítá jako cena za individuální výuku + cena za každého dalšího jednotlivce. Příklad: Jste rekreační plavci a chcete plavat dopoledne v I. cenovém pásmu ve skupince 3 plavců. Cena tréninku v dopoledních hodinách PO, ST, ČT na Šutce pak pro Vás bude 600 + 2 * 150 = 900 Kč pro tři plavce dohromady. V přepočtu pak trénink vyjde každého jednotlivce na 900 / 3 = 300 Kč za trénink, plus si platíte každý vlastní vstup do bazénu. Plavecká úroveň skupinky je určena podle nejslabšího plavce ze skupinky a měla by být podobná u všech plavců. Počet účastníků (včetně jejich jmen) musí být znám a zaplacen předem.

Můžete si zaplatit sadu lekcí či jednotlivé plavecké lekce. Výuka se platí standardně převodem na bankovní účet. Podklady k platbě zasílám formou zálohové (proforma) faktury po dohodě konkrétních tréninků. Blíže je vše popsáno na stránce věnované platebním podmínkám. Doporučuji objednání a zaplacení alespoň čtyř lekcí s tím, že výhledově raději počítejte se sérií nejméně 20 lekcí, aby výuka měla smysl. Nejlepší je pravidelný kontinuální trénink alespoň 1× týdně.

Délka plavecké lekce dle úrovně plavce

Cena výuky či tréninku plavání je pro všechny plavce či neplavce stejná. Pouze omezuji dobu plavecké lekce dle plavecké úrovně účastníka výuky. Délka pobytu ve vodě je volena s ohledem na případné prochládání těla ve vodě (moje i Vaše) a s ohledem na plaveckou kondici účastníka výuky a plaveckou úroveň. Teplota vody v bazénech je koncipována na kontinuální pohyb ve vodě, jehož obvykle neplavci a poloplavci nejsou schopni. Čím nižší je plavecká úroveň účastníka výuky, tím se bohužel více vykládá a stojí ve vodě a pohybu je méně. Proto kratší lekce. Zároveň tímto chci motivovat plavce, aby na sobě trochu zamakali a mohli mít pak delší tréninky za stejnou cenu. Po dohodě se lze domluvit i na delší době plavecké lekce, a to za příplatek uvedený v ceníku. Obvyklá doba prodloužení bývá 15 min. V případě takto prodloužené lekce obvykle vedu výuku z břehu.

Plavecká úroveň Charakteristika plavecké úrovně
(minimální mnou požadovaná plavecká úroveň)
Maximální délka plavecké lekce

lepší plavec

Lepší plavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 1000 m kraulem do 30 min., umí plavat všemi plaveckými způsoby (prsa – min. 1000 m, kraul – min. 1000 m, znak – min. 500 m, motýlek – min. 25 m) a umí skákat ze startovního bloku. Někdy používám zjednodušené kritérium, kdy v Cooperově testu 12ti minutového plavání zvládá plavec přijatelné úrovně zdatnosti obvykle uplavat libovolným způsobem alespoň 400 m.

60 minut

plavec

Plavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 200 m libovolným způsobem a zvládne pád do hluboké vody. 200 m by měl být souvislý úsek bez jakéhokoli odpočinku, plavaný bez zjevných známek vyčerpání.

45 minut

poloplavec

Poloplavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 10 m, ale méně než 200 m. Typicky poloplavec uplave např. 25 či 50 m a následně musí odpočívat.

30 minut

neplavec

Neplavec uplave souvisle méně než 10 m nebo neplave vůbec. Výuka probíhá v relaxačním bazénu nebo ve velkém plaveckém bazénu.

30 minut

Poznámka: Oficiálně uznávaným krétériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.