Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky výuky

Zdravotní způsobilost – čestné prohlášení

Účastník výuky plavání musí být po zdravotní stránce schopen plavání v bazénu a dodržovat návštěvní řád bazénu. S každým účastníkem výuky sepisuji čestné prohlášení o jeho zdravotním stavu a o schopnosti navštěvovat výuku a kurzy plavání. Podmínkou účasti na mých plaveckých trénincích a lekcích může být i dodání potvrzení od lékaře dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. dle § 7 odst. 2., a to obzvláště v případech, kdy budu mít pochybnosti o Vašem zdravotním stavu. Pokud jste krátkozrací či dalekozrací, pořiďte si prosím kontaktní čočky či dioptrické plavecké brýle a použijte je při plavání.

Instrukce

Je třeba, abyste v průběhu plavecké lekce dbali mých pokynů. Je to nutné hlavně z důvodu bezpečnosti. Dodržování pokynů však není míněno proti Vám. Jde hlavně o to, abyste se neutopili, nezranili se, nebo nezranili někoho dalšího. Také byste neměli přeceňovat své síly. Pokud se na něco nebudete cítit, nebo Vás bude něco bolet, tak mi to ihned řekněte. Je to důležité. Pokud by plavec mé instrukce nedodržoval, zvláště instrukce týkající se bezpečnosti, tak může být plavecká lekce okamžitě bez náhrady ukončena.

Platební podmínky

V současné době nabízím převážně formu předplatného. Předplatit si lze jednu či více lekcí. Výuka se platí stadnardně převodem na účet. Počítejte prosím s tím, že banky mají dva dny na převod převod peněz na jiný bankovní účet. Pro platnou rezervaci požaduji, aby výuka byla uhrazena (tj. připsány peníze na můj bankovní účet) nejméně 24 h před začátkem výuky. Pokud je plavecká lekce placena na poslední chvíli, pošlete mi prosím nějaké potvrzení o proběhlé platbě. Pouze vyjímečně umožňuji úhradu před plaveckou lekcí v hotovosti přímo před vstupem do vnitřních prostor bazénu. Obvykle je pak výuka o něco dražší.

Počet lekcí je na Vás, nicméně doporučuji alespoň 10 lekcí

Ideální je kontinuální a dlouhodobý trénink. Na výuku doporučuji chodit pravidelně 1 × týdně, nicméně můžete chodit i jednorázově dle potřeby. Při pravidelné výuce máte termín jistý, ale je zároveň pro Vás zavazující. Pokud si nejste jisti, zda budete moci chodit opravdu pravidelně a spolehlivě, raději volte jednorázové domlouvání termínů dle potřeby. Pokud máte zájem o sérii lekcí (obdoba standardních kurzů plavání), doporučuji počítat alespoň s 10 plaveckými lekcemi po 45 minutách. Jde o obvyklou délku standardních plaveckých kurzů. Za tutu dobu lze již obvykle probrat a naučit určitý nový plavecký způsob. Určitý pokrok na sobě byste měli poznat už zhruba po 4 lekcích, které považuji za naprosté minimum. Nicméně můžete společné lekce plavání pojmout jako pravidelné tréninky. U pravidelné kontinuální výuky považuji termíny rezervované s výhledem cca na 14 dní dopředu s tím, že termíny Vám blokuji a rezervace se automaticky obnovuje s 14ti denním výhledem dopředu, dokud se nedohodmeme jinak. Pravidelný termín bývá obvykle stabilní po dlouhou dobu a předplácet si je můžete postupně.

Individuální kurzy a předplacená výuka alespoň 24 h před lekcí

Předplatit si můžete jednu či více lekcí najednou. Výuka se platí dopředu obvykle na účet, který sdělím po objednání lekcí. Výuka by měla být zaplacena alespoň 24 h před plánovaným začátkem výuky (v případě úhrady na účet by měly být peníze již připsány na můj účet).

V rámci předplatného (kurzu) jsou domluveny konkrétní termíny a časy, které jsou závazné a v případě nedodržení termínu z Vaší strany, termín bez náhrady propadá. Předplatné se chová jako kurz, i když je třeba předplacena jen jedna lekce. Nerozlišuji zde důvod absence, zda jde o nemoc, menstruaci či o jiný důvod. Proto si dobře naplánujte termíny, pokud to jde. Pokud je předplatné jednorázově zaplaceno alespoň na čtyři termíny (v rámci jednoho dokladu), tak jeden termín ze čtyř (z předplacených termínů uvedených na jednom dokladu, tj. až 1/4 výuky) můžete přesunout ještě před začátkem výuky s tím, že se ihned domluvíme na náhradním termínu, který proběhne v nejbližší možné době (nejpozději do jednoho měsíce po řádném termínu). Aby byl přesun možný, musíte mi dát vědět alespoň 24 h předem. Případný cenový rozdíl se doplácí (např. za odpolední plaveckou lekci). Když nebudete moci přijít, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Případný cenový rozdíl se doplácí (např. za odpolední plaveckou lekci). Když nebudete moci přijít, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Pokud by bylo rušeno více termínů, tak bez náhrady propadají. Přesun výuky na pozdější termín u předplatného nad uvedenou toleranci 1/4 neumožňuji – resp. považuji ho za zrušení domluveného termínu a objednání nového termínu. Omluvení absence u termínů, které propadají, nemá vliv, ale dejte mi prosím vědět co nejdříve, pokud nemůžete přijít. Omlouvat docházku až v den výuky plavání je hodně pozdní, já už termín nikým neobsadím. U plaveckých lekcí se lze domluvit případně i na náhradníkovi (tj. na zaplacenou plaveckou lekci může po dohodě přijít místo Vás i někdo jiný.

Jinak mi nevadí mi, když se domluvíme na přesunu termínu na dřívější termín – nebudu ho považovat za zrušení výuky. Přesun výuky na dřívější termín nepovažuji za zrušení výuky, takže přehlášením výuky na dřívější datum můžete s termíny dosti manipulovat. Nezaručuji však, že společný dřívější termín najdeme. Pokud bych nemohla dodržet termín výuky já, výuka proběhne v nejbližším možném domluveném náhradním termínu, nebo mohu za zrušený termín peníze vrátit. Na předplatné dostanete doklad.