Jitka Vachtová - tréninky plavání

Tréninky plavání pro dospělé

Individuální výuka plavání

Nabízím individuální výuku plavání pro dospělé starší 18 let. Individuální tréninky nabízím v ceně od 900 Kč/trénink na Šutce. Vstupné si platíte zvlášť na vlastní náklady a plavete v prostoru vyhrazeném pro veřejnost. Individuální tréninky jsou určeny pro dospělé plavce, poloplavce i neplavce.

jitka-vachtova-sutka-2016-02-26-kraul-2-600x400.jpg

Nabídka tréninků plavání pro dospělé

Na výuku a tréniky plavání mám živnostenský list a osvědčení trenéra plavání III. třídy FTVS UK, cvičitele plavání, plavčíka a zdravotníka. Jde o mé soukromé lekce plavání nabízené nezávisle na jakémkoli plaveckém oddíle.

Zaměřuji se převážně na rekreační, kondiční, středně i více pokročilé plavce starší 18 let, kteří se chtějí zlepšit ve své plavecké technice či se naučit plavat. Výuka je otevřená široké veřejnosti, triatlonistům i závodníkům. Výuku mohou navštěvovat jak závodní plavci, tak i naprostí začátečníci, kteří neumí vůbec plavat. Nicméně nabízím převážně zdokonalovací plavecké tréninky. Pokud budete mít zájem, můžete se naučit správné provedení techniky kraulu, znaku, prsou i motýlka.

Účastník výuky musí být zdravotně způsobilý absolvovat individuální tréninky plavání.

Plaveme v bazénu Šutka

Lekce plavání probíhají prakticky výhradně v plaveckém bazénu Šutka na Praze 8 v Kobylisích. Do jiných bazénů obvykle nedojíždím, nevyplatí se mi to, výuka by byla pro vás příliš drahá a obvykle na to nemám ani časový prostor.

Lidové noviny ze dne 1. července 2017

Jak na tom jsou Češi s plaváním? Na to se nejenom mne zeptala redaktorka Lidových novin Eva Fryšarová. Celý článek vyšel ve víkendových Lidových novinách ze dne 1. července 2017 (strana 31 a 32).

Pár článků a odkazy na videa týkající se plavání najdte také na mém webu plavanicko.cz.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.

{block scripts} {/block}